Over mezelf

OVER

MEZELF

HALLO, IK BEN ANN


Mijn naam is Ann Colman, gehuwd met Philip en mama van 3 schatten van dochters.

 

Na mijn studies als kleuterleidster reisde ik een jaar de wereld rond met 'Up with People', nieuwsgierig naar andere culturen, andere levensgewoonten, …

Een once-in-a-lifetime-experience.

Terug in Beveren, ging ik aan de slag binnen het kleuteronderwijs, en al snel kreeg ik de kans om mee het zorgbeleid op onze school uit te bouwen: kinderen begeleiden, individueel en in groep, mee nadenken over de visie op zorg en onderwijs.

 

Enkele jaren later werd ik directeur: gedurende 4 jaar mocht ik de visie van de school uitzetten en leerkrachten, ouders en kinderen begeleiden op hun weg. Na die heel intense 4 jaar, maakte ik een keuze voor mijn gezin. Ik besloot deeltijds te gaan werken en mijn taak als directeur stop te zetten. Die periode benutte ik om na te denken hoe ik mijn sterktes in de toekomst kon gaan omzetten in een nieuwe uitdaging. 

 

Tijdens mijn taak als zorgleerkracht, maar nog meer als directeur, ervaarde ik dat kinderen, maar ook ouders vaak nood hebben aan een korte begeleiding, om kleine zorgen of problemen te verhelpen. Meermaals ondervond ik ook hoe intens kinderen kunnen lijden bij rouw- of verlieservaringen, en hoeveel taboe er bestaat rond dit thema. En heel gestaag groeide het idee, of noem het een roeping, om kinderen daar verder in te gaan begeleiden en een laagdrempelig aanbod uit te werken. Het idee van een eigen kindercoachpraktijk was geboren. De extra focus op rouw- en verlies komt er wellicht door de ervaringen die ik zelf meemaakte (een klasgenootje verliezen in de lagere school, mijn broer die plots overlijdt...). Ook mensen met kanker raken me telkens weer. Als vrijwillliger voor Stichting tegen Kanker en mede-organisator van Levensloop Beveren merk ik dat er nog heel wat werk is in het begeleiden van kinderen die kanker bij een dierbare moeten mee maken. Om mijn droom te kunnen verwezenlijken ben ik me de laatste jaren intens gaan bijscholen op al deze domeinen. In 2018 besliste ik om kindercoachpraktijk 'De Twinkel' op te richten.  Zo kan ik sedertdien doen wat ik graag wil doen: kinderen creatief begeleiden in hun groeiproces, in hun onzekerheid omtrent de ziekte van hun ouder, broer of zus, in rouw en verdriet. Telkens met dat ultieme doel : hen zichzelf laten zijn en hen weer "Twinkels" in hun ogen geven.

 

Als gecertificeerd kindercoach wil  ik er graag zijn voor kinderen in hun periode van kleine en grotere zorgen, bij rouw en verdriet. Graag wil ik hen een veilige plek bieden voor al die verschillende emoties en hen begeleiden in hun eigen groeiproces of in het proces van afscheid nemen, rouwen en opnieuw betekenis geven aan hun leven. Niet door diepgaande psychologische analyse, maar door samen met hen emoties te verwerken aan de hand van creativiteit. 

 

 "Twinkeltijd" is de tijd die we samen doorbrengen met de hoop om vele kinderogen weer te laten Twinkelen!